Phoebe GOGO โปรแกรมบาร์เบียร์
Phoebe GOGO โปรแกรมบาร์เบียร์

      โปรแกรม Phoebe Gogo!


      ได้ออกแบบมาเฉพาะเพื่อช่วยในการบริหารจัดการสถานบันเทิง/ผับ/เทค/บาร์เบียร์ /ร้านเหล้า/หรือร้านที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
       เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีระบบและมีมาตรฐาน หน้าจอโปรแกรมใช้งานง่าย รองรับระบบทัชสกรีน สามารถใช้งานได้ทั้ง
       Windows XP และ Windows7
      - อำนวยความสะดวกในเรื่องการคำนวนค่าคอมมิสชั่นพนักงาน สามารถกำหนดค่าคอมมิสชั่นพนักงานได้ทั้งแบบเป็นจำนวนเงิน
       แบบแบ่งเปอร์เซ็นต์
      - โปรแกรมจะทำการคำนวนค่าคอมมิสชั่นของพนักงานนั่งดริ๊งค์หรือพนักงานเสิร์ฟให้ทันทีเมื่อมีการสั่งอาหาร
      - มีฟังก์ชั่นในการกำหนดส่วนลดให้กับลูกค้า VIP
      - ตัดสต๊อกเครื่องดื่มให้โดยอัติโนมัติ
      - มีฟังก์ชั่นในการรับฝากเหล้า
      - สามารถตรวจสอบยอดขาย ณ ปัจจุบัน และย้อนหลังได้ตลอดเวลา
      - และคุณสมับติอื่นๆ อีกมากมาย   ตัวอย่างหน้าจอ Phoebe GOGO! (เนื่องจากเรามีฟังก์ชั่นการใช้งานเยอะมาก จึงขอแสดงตัวอย่างหน้าจอหลัก เพียงบางหน้าจอเท่านั้น)

 •   1. แสดงหน้าจอเริ่มต้นของโปรแกรม มีการแยกหมวดหมู่ระหว่าง Front-End และ Back-End


 • Phoebe GOGO โปรแกรมบาร์เบียร์ Phoebe GOGO โปรแกรมบาร์เบียร์
 • 2. แสดงหน้าจอรับออร์เดอร์ คุณสามารถระบุรหัสของเด็กดริ๊งค์ที่รับเครื่องดื่มนั้นๆ ได้ และแผนผังแสดงรหัสเด็กดริ๊งค์คุณสามารถเปลี่ยนสีปุ่มและจัดตำแหน่งได้ด้วยตัวเองเพื่อความสะดวกในการค้นหาเนื่องจากรหัสเด็กดริ๊งค์อาจจะมีจำนวนมาก รายการเครื่องดื่มที่ถูกสั่งแล้วจะแสดงอยู่ทางซ้ายมือของหน้าจอ โดยจะแสดงชื่อเครื่องดื่ม+ชื่อเด็กดริ๊งค์ เพื่อให้ง่ายในการตรวจสอบ นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบค่าคอมมิสชั่นที่เด็กดริ๊งค์และพนักงานเสิร์ฟจะได้รับทันทีหลังจากรับออร์เดอร์


 • Phoebe GOGO โปรแกรมบาร์เบียร์


 • การรับชำระรองรับการรับชำระ 2 ประเภทคือ ลูกค้าที่จ่ายทันทีและ ลูกค้าที่รวมบิลและสั่งเช็คบิลก่อนกลับ
  3. แสดงหน้าจอการรับชำระแบบบจ่ายทันที โดยแคชเชียร์จะเลือกหมายเลขบิลที่ต้องการจากหน้าจอแผนผังบิล จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอรับชำระ ให้เลือกประเภทของการรับชำระและระบุจำนวนเงินรับมา โปรแกรมจะทำการคำนวนเงินทอน พิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเปิดลิ้นชักเก็บเงินให้โดยอัติโนมัติ

  Phoebe GOGO โปรแกรมบาร์เบียร์

  Phoebe GOGO โปรแกรมบาร์เบียร์
  แสดงแผนผังบิลหน้าจอนี้คุณสามารถกำหนดสีของแต่ละแถวได้เอง เพื่อให้สะดวกในการค้นหาเลขบิล

  Phoebe GOGO โปรแกรมบาร์เบียร์
  แสดงหน้าจอรับชำระ รองรับการให้ส่วนลดทั้งแบบส่วนลดสมาชิก และ ส่วนลดเงินสด รองรับการรับเงิน แบบ เงินสด ,บัตรเครดิต


 • 4. แสดงหน้าจอสำหรับจัดการระบบหลังร้าน หน้าจัดการข้อมูลอาหารและเครื่องดื่ม

 • Phoebe GOGO โปรแกรมบาร์เบียร์


 • 5. แสดงหน้าจอการรับฝากเหล้า

 • Phoebe GOGO โปรแกรมบาร์เบียร์


 • มีฟังก์ชั่นและรายงานต่างๆ อีกมากมาย หากท่านสนใจ ต้องการทราบ Feature และการทำงานของโปรแกรมเพิ่มเติมโปรดโทรหาเรานะครับ โทร.0-2886-4664