Phoebe POS โปรแกรมร้านทำผม
Phoebe POS โปรแกรมร้านเสริมสวย


      Phoebe SALON


      ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยในการบริหารและดำเนินธุรกิจ ร้านเสริมสวย /ทำผม/ทำเล็บ หรือ ร้านสปา ให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีมาตรฐาน
      เนื่องจากมีฟังก์ชั่นการทำงานที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็ว หน้าจอออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานกับจอทัชสกรีน
      แต่ละบริการสามารถเลือกช่างหลักและช่างผู้ช่วยเพิ่มเติมได้ถึง 2 คน โปรแกรมรองรับการกำหนดค่าคอมมิสชั่นแยกระหว่างช่างหลัก
      และช่างผู้ช่วยมีฟังก์ชั่นสำหรับจัดการตารางนัดหมายลูกค้า,มีระบบบันทึกข้อมูลประวัติการใช้บริการของสมาชิก รองรับการใช้ Voucher
      และการกำหนดโปรโมชั่น นอกจากนี้ยังมี ระบบ Stock ที่สามารถตั้งค่า การตัดสต๊อกได้ตามสูตรของสปา ทำให้สามารถตรวจเช็ค
      จำนวนวัตถุดิบคงเหลือได้อย่างถูกต้อง และ มีฟังก์ชั่นการลงเวลาเข้า-ออก การคำนวนเวลาทำงานของพนักงาน คำนวนค่า OT และอื่นๆ

       ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์      

ใหม่ล่าสุด!! ไฮเทคก่อนใครกับระบบลงเวลาเข้า - ออก ของพนักงานโดยใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือด้วยเครื่องสแกนที่ทันสมัย


        ตัวอย่างหน้าจอ Phoebe POS SALON?โปรแกรมร้านทำผม(เนื่องจากเรามีฟังก์ชั่นการใช้งานเยอะมาก จึงขอแสดงตัวอย่างหน้าจอหลัก เพียงบางหน้าจอเท่านั้น)
 •   รูปที่ 1. แสดงหน้าจอเริ่มต้นของโปรแกรมมีส่วนของการทำงานหลักๆ คือ หน้าแผนผังโต๊ะ, เปิดลิ้นชักเก็บเงิน ,ขาย Voucher และนัดหมายช่าง จะถูกจัดไว้ที่ Front end ส่วนจัดการอื่นๆ เช่นจัดการข้อมูลสมาชิก ,จัดการข้อมูลพนักงาน ,คลังสินค้า หรือ กำหนดค่าเริ่มต้นอื่นๆ จะถูกจัดไว้ในส่วนของการตั้งค่าเริ่มต้นระบบ (Backend)


 • Phoebe POS โปรแกรมร้านทำผม


 • รูปที่ 2.จะแสดงแผนผังโต๊ะ ซึ่งผู้ใช้สามารถจัดตำแหน่งของโต๊ะได้เอง โดยใช้เมาท์ลากปุ่มไปมา บนหน้าจอเพื่อจัดผังร้านตามจริง สถานะการใช้งานของโต๊ะจะแทนด้วยสี ดังนี้ สีเทา=โต๊ะว่าง ไม่มีรายการค้างชำระ / สีเหลือง = มีบริการแล้ว


 • Phoebe POS โปรแกรมร้านทำผม


 • รูปที่ 3. จะแสดงหน้าจอรับ Order ด้านบนจะแสดงชื่อช่าง และหมวดหมู่บริการ เมื่อ click เลือกช่างแลัว ให้ทำการเลือกหมวดหมู่ของบริการ จะแสดงรายการบริการในหมวดนั้นๆ สามารถใส่รูปภาพ,ข้อความ และ ใส่สีได้ มุมล่างขวาของปุ่มจะแสดงราคาบริการให้ทราบสามารถเลือกช่างผู้ช่วยได้ 2 คน มีเมนูในการลงเวลาเข้า-ออกของช่าง โปรแกรมรองรับการคำนวณค่า commission ให้ช่าง แล้วยังรองรับการคำนวณการทำงานล่วงเวลาของช่าง(ในกรณีที่ทางร้านมีการจ่ายค่าล่วงเวลา)


 • Phoebe POS โปรแกรมร้านทำผม


 • รูปที่ 4. แสดงหน้าจอการขาย Voucher สามารถเลือกขายได้ทั้ง Voucher ที่ให้ credit เป็นวงเงิน หรือ เลือกขายแบบ Package คูปอง


 • Phoebe POS โปรแกรมร้านทำผม


 • รูปที่ 5. แสดงหน้าจอสมาชิก สามารถเก็บบันทึกรูปภาพลูกค้าก่อนและหลังรับบริการในแต่ละครั้งได้


 • Phoebe POS โปรแกรมร้านทำผม


 • รูปที่ 6. แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลการนัดหมายและปฏิทินช่าง


 • Phoebe POS โปรแกรมร้านทำผม


 • รูปที่ 7. แสดงหน้าจอนัดหมาย


 • Phoebe POS โปรแกรมร้านทำผม


 • รูปที่ 8. แสดงหน้าจอสำหรับจัดการระบบหลังบ้าน (Back-End) มีฟังก์ชั่นในการจัดการข้อมูลสินค้าและบริการ,จัดการคลังสินค้า,กำหนดโปรโมชั่นของร้าน ,กำหนดชั่วโมงการทำงานของพนักงาน ,จัดการข้อมูลสมาชิก,ลงบัญชีรายรัย-รายจ่าย และอื่นๆ


 • Phoebe POS โปรแกรมร้านทำผม


 • รูปที่ 9. แสดงหน้าจอจัดการคลังสินค้า และการเก็บข้อมูลลงคลังสินค้า พร้อมทั้งยังสามารถดูข้อมูลการนำเข้าและเบิกสินค้าได้

 • Phoebe POS โปรแกรมร้านทำผม


  Phoebe POS โปรแกรมร้านทำผม


 • รูปที่ 10. รายงานต่างๆในโปรแกรม

 • Phoebe POS โปรแกรมร้านทำผม

 • มีรายงานอื่นๆ อีกมากมาย หากท่านสนใจ ต้องการทราบ Feature และการทำงานของโปรแกรมเพิ่มเติมโปรดโทรหาเรานะครับ โทร.0-2886-4664


 • ใหม่ระบบลงเวลา!!!

 •   รูปที่ 11. ผู้ใช้สามารถจัดเก็บลายนิ้วมือพนักงานกี่คนก็ได้ทางเราไม่จำกัดจำนวน โดยมีระบบสิทธิ์ที่จะอนุญาติให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นเป็นผู้บันทึกลายนิ้วมือให้พนักงาน เนื่องจากระบบของเราสามารถบันทึกลายนิ้วมือได้ทั้ง 10 นิ้ว ระบบสิทธิ์นี้จึงป้องกันการบันทึกลายนิ้วมือแทนเพื่อนเพื่อสแกนแทนเวลาเพื่อนขาดงานหรือมาสาย


 • Phoebe POS โปรแกรมร้านทำผม


 •   รูปที่ 12. ผู้ใช้สามารถจัดเก็บลายนิ้วมือพนักงานกี่คนก็ได้ทางเราไม่จำกัดจำนวนและสามารถจัดเก็บลายนิ้วมือได้ทั้งหมด 10 นิ้วต่อพนักงานหนึ่งคน เผื่อในกรณีที่พนักงานคนนั้นๆอาจเกิดอุบัติเหตุกับนิ้วใดนิ้วหนึ่งก็สามารถใช้นิ้วอื่นสแกนแทนได้ โดยผู้ใช้สามารถกดเลือกได้ว่าต้องการสแกนนิ้วใดก็กดเลือกไปที่นิ้วนั้น


 • Phoebe POS โปรแกรมร้านทำผม


 •   รูปที่ 13. นิ้วที่ปรากฏเป็นสีเขียวในรูปมือนั้นแสดงถึงนิ้วที่ถูกเลือก โดยผู้ใช้ต้องแสกนนิ้วมือ 4 ครั้งต่อหนึ่งนิ้ว เพื่อโปรแกรมจะตรวจสอบว่าแต่ละนิ้วนั้นเป็นนิ้วเดียวกันของคนคนเดียวกันหรือไม่และจะเลือกลายนิ้วมือที่สแกนออกมาสมบูรณืที่สุดมาจัดเก็บไว้


 • Phoebe POS โปรแกรมร้านทำผม


 •   รูปที่ 14.โปรแกรมทำการบันทึกลายนิ้วมือของหนักงานคนนั้นๆ โดยหนักงานที่เคยบันทึกลายนิ้วมือไปแล้วไม่สามารถใช้ลานนิ้วมือของตัวเองสแกนอีกครั้งในนามของพนักงานคนอื่น


 • Phoebe POS โปรแกรมร้านทำผม


 •   รูปที่ 15.ในหน้าลงเวลาเข้าหรืออกงานพนักงานนั้นสามารถทำได้ด้วยความรวดเร็ว เพียงวางนิ้วมือของคุณลงไปที่เครื่องสแกนระบบจะทำการลงเวลาให้ทันที


 • Phoebe POS โปรแกรมร้านทำผม